Virusrisker manar till försiktighet

SKPF kopiera

2020-04-01

Strax utgivning av tidningen Veteranerna. Utgivare är Sveriges Kommunalpensionärers Stockholmsdistrikt. Tidningen når nästan 23 000 läsare/pensionärer. När alla verksamhet går i viloläge och eller ställs in. Vilken påverkan får inte det på läsargruppen? Hur ska tidningens budskap formuleras i det här svåra läget?