Hon värnar om äldres tandvård

2020-01-29

Särskilda äldreombud är Folktandvårdens nya arbetssätt i Uppsala län för att möta vårdbehovet bland äldre patienter som fyllt 75 år.
Tandhygienisten Ulrika Kjellsdotter samordnar satsningen med 20 ombud runt om i länet.

? Tyvärr är det alltför vanligt att tandvården tappar kontakt med äldre som fortfarande bor hemma men som blir alltmer sköra och med exempelvis muntorrhet som orsak till försämrad munhälsa, säger Ulrika Kjellsdotter.
? I många fall ser vi att exempel på bett som hunnit raserats i onödan när personerna kommer till äldreboende. Det vill vi undvika genom att göra vårt yttersta för att patienterna ska behålla sin tandvårdskontakt.
Ulrika Kjellsdotter arbetar på kliniken vårdcentrum i Tierp där Folktandvården finns. Där bedriver hon uppsökande tandvård med munhälsobedömningar och stödbehandlingar.
En mindre del av arbetstiden har hon som projektansvarig vid Kunskapscentrum för äldretandvård med ett länstäckande uppdrag för äldreombudsmodellen.