Senaste uppdraget - Nya TandhygienistTidningen

2017-10-17

Ett stort förtroende att få vara chefredaktör och produktionsansvarig för Sveriges Tandhygienistförenings tidning. Läs mer om landets ca 3 600 tandhygienister på www.tandhygienistforening.se

I mitt premiärnummer lyfte vi bland annat fram Josef Khoshabi, tandhygienist och teamledare i Gävle. I nummer fem berättar Sara Hed Rann om det viktiga arbetet som gör i tandhygienisternas lokala föreningar (24 stycken) runt om i landet.